Skip to main content

Slovenia: Slovenia is among 20 countries with little or no enforcement on banning foreign bribery (Slovenščina)

Slovenija med 20 najslabše ocenjenih na področju podkupovanja tujih javnih uslužbencev

Države naj izboljšajo aktivno izvajanje Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju, kaže mednarodno poročilo.

Društvo Integriteta (Transparency International Slovenija) je sodelovalo pri poročilu največje mednarodne organizacije za boj proti korupciji Transparency International (TI) o implementaciji Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju.

Slovenija sodi med tiste države, kjer se Konvencija ne izvaja, oziroma se izvaja slabo. Na podlagi strokovnih poročil pri nas še vedno potekata dve preiskavi tujega podkupovanja, zadnja se je začela lani. Od leta 2009 se nobena preiskava še ni zaključila, tudi kazenski pregon se še ni začel. Zadnji primer vključuje Švicarsko farmacevtsko podjetje Novartis (Sandoz Group) in njegovo slovensko podružnico Lek, zaradi domnevnega podkupovanja zdravnikov v Sloveniji, Srbiji in Albaniji.

Večjih pomanjkljivosti v pravnem okviru ni, izpostavljena je le neprimerna definicija »tujega javnega uslužbenca«. Največja težava je sistem izvrševanja Konvencije. Gre za slabo koordinacijo med preiskovanjem in pregonom, pomanjkanje sredstev in usposabljanja za tožilce ter pomanjkanje ustreznega varstva prijaviteljev korupcije v praksi. Prav tako potencialno oviro predstavljajo sodni zaostanki in problemi z mednarodno pravno pomočjo, kot tudi slaba kvaliteto odgovorov in zamud finančnih institucij pri njihovem poročanju preiskovalnim organom. Obstajajo tudi težave na področju računovodstva in revidiranja. Še vedno obstaja problem dostopa do informacij o primerih in preiskavah, saj so ti včasih zaradi nejasnih razlogov nedostopni. Poročilo obravnava tudi zahteve agencij za izvozne kredite in t.i. »mazanje koles« (facilitation payments), kjer gre za majhne nagrade ali darila tujim uradnikom z namenom pospeševanja ali ugodnejšega reševanja odprtih vprašanj.

Slovenija bi po mnenju TI morala povečati odgovornost podjetij, ki so vpletena v kazniva dejanja in zagotoviti, da zakonodaja prepove podkupovanje prek posrednikov in podkupovanje za dejanja, ki ne spadajo v uradno dolžnost tujega javnega uslužbenca. Poskrbeti mora za izobraževanje zaposlenih v Davčnem uradu, tožilce, sodnike in druge državne uradnike ter interesne skupine, okrepiti mora strokovno znanje in vire, ki so na voljo policiji in tožilcem za preiskovanje zapletenih primerov gospodarskega kriminala. Urediti mora področje skupnih preiskav in izmenjavo informacij proti-korupcijskih organov in organov za preprečevanje organiziranega kriminala. Izboljšati mora usklajevanje in izvajanje ukrepov za preprečevanje tujega podkupovanja Komisije za preprečevanje korupcije in drugih neodvisnih organov ter racionalizirati pred kazenski postopek in skrajšati sodne zaostanke. Posebej pa si morajo pristojne institucije prizadevati za sodelovanje s podjetji in razviti boljše strategije za preprečevanje in odkrivanje tujega podkupovanja.

Mednarodno poročilo in podrobno poročilo za Slovenijo na voljo na www.integriteta.si.


For any press enquiries please contact

Simona Habič, Društvo Integriteta
T: 00 386 41 514 660
E: [email protected]