Studie Národní Integrity Česká Republika

Filed under - Surveys

National Integrity System assessment published 8 December 2011
Image of publication cover

Korupce je v České republice snad nejpoužívanějším výrazem ve slovníku politiků, novinářů a občanských aktivistů. Zároveň se ukazuje, že jde jen o málo používaný výraz v policejních protokolech, který takřka vymizel ze státních zastupitelství a k soudům skoro nikdy nedoputuje. „Zuřivý“ boj proti korupci v rétorice mocných je propojen s nesystémovými opatřeními, respektive systémovými, protože systémovou korupci spíše posilují než potlačují. Stále více jsme svědky přímo legalizace korupce, nastavování právních a institucionálních změn, které mají korupční chování spíše usnadňovat než potlačovat.

Download the report | View online

Translation of: National Integrity System Assessment Czech RepublicCountry / Territory - Czech Republic   
Language(s) - Czech   
Topic - Surveys   

True stories

Justice can’t wait

The court proceedings dragged on without an outcome for 11 years, putting Neven under great personal and financial strainRead the story

Dream job

Far away from home after responding to a recruitment advertisement, Leeroy soon learned that he was expected to work for food and accommodation ...Read the story