Nationalt Integritet System Studie Danmark

Filed under - Surveys

National Integrity System assessment published 12 January 2012
Image of publication cover

Transparency International Danmark (TI Danmark) har i 2011 gennemført et nationalt integritetssystemstudie (NIS-studie). Studiet gennemføres som led i et fælleseuropæisk projekt for Transparency International (TI) med støtte fra EU. Studiet er det første af sin art i Danmark og gennemføres efter en fælles og koordineret systematik i over 20 europæiske lande.1 Formålet med et NIS-studie er at evaluere det juridiske grundlag og den faktiske adfærd i institutioner, der er relevante for det samlede antikorruptions system – integritetssystemet i landet. Studiet undersøger det nationale integritetssystem, som er summen af de institutioner, der arbejder for at styrke integritet og god regeringsførelse blandt statsansatte og private firmaer. Rapporten undersøger, i hvilken grad disse institutioner fungerer efter hensigten, og om landet har en god strategi for kampen mod korruption.

Download the report | View online

Country / Territory - Denmark   
Language(s) - Danish   
Topic - Surveys   

True stories

Hidden costs

With clear evidence of a massive waste of public funds, a whistleblower arranges a meeting with an employee of Transparency International in a ...Read the story

Right to be involved

The lush rainforest of Central Kalimantan gets destroyed by reckless loggers. No-one was warned but villagers now have to live with its dire ...Read the story