Nationalt Integritet System Studie Danmark

Filed under - Surveys

National Integrity System assessment published 12 January 2012
Image of publication cover

Transparency International Danmark (TI Danmark) har i 2011 gennemført et nationalt integritetssystemstudie (NIS-studie). Studiet gennemføres som led i et fælleseuropæisk projekt for Transparency International (TI) med støtte fra EU. Studiet er det første af sin art i Danmark og gennemføres efter en fælles og koordineret systematik i over 20 europæiske lande.1 Formålet med et NIS-studie er at evaluere det juridiske grundlag og den faktiske adfærd i institutioner, der er relevante for det samlede antikorruptions system – integritetssystemet i landet. Studiet undersøger det nationale integritetssystem, som er summen af de institutioner, der arbejder for at styrke integritet og god regeringsførelse blandt statsansatte og private firmaer. Rapporten undersøger, i hvilken grad disse institutioner fungerer efter hensigten, og om landet har en god strategi for kampen mod korruption.

Download the report | View online

Country / Territory - Denmark   
Language(s) - Danish   
Topic - Surveys   

True stories

Future of hope

Bright and studious, Balkissa dreams of studying medicine after she’s finished school. But the future hasn’t always looked like this. Read the story

Caught on camera

When Hoda tried to renew her work contract, the official wanted to force her into a relationship. She had other ideas. Read the story