Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu

Filed under - Surveys

National Integrity System assessment published 5 March 2012
Image of publication cover

Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w danym kraju, w myśl koncepcji Transparency International, powinny tworzyć spójny system rzetelności życia publicznego (National Integrity System). Trzeba zaznaczyć, że – przynajmniej w polskich warunkach – jest on bardziej czymś w rodzaju Świętego Graala niż systemem sensu stricto, a więc względnie spójnym zbiorem połączonych elementów (instytucji społecznych), które się wzajemnie funkcjonalnie uzupełniają. Naszej ocenie podlegała więc przede wszystkim jakość funkcjonowania trzynastu podstawowych filarów, na których docelowo powinien się opierać ten system, w tym między innymi władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej, organów ścigania czy organizacji pozarządowych, oraz ogólnych uwarunkowań natury ekonomicznej, społecznej, kulturowej i politycznej.

Download the report

Country / Territory - Poland   
Language(s) - Polish   
Topic - Access to information   |   Accountability   |   Civil society   |   Governance   |   Intergovernmental bodies   |   Judiciary   |   Law enforcement   |   Media   |   Politics and government   |   Private sector   |   Public procurement   |   Public services   |   Surveys   |   Transparency International   |   Whistleblowing   
Tags - Institutions   |   monitoringu   |   polsce   

True stories

Restoring hope

Fadzai’s aunt managed to save enough money to buy the child a school uniform. Little did she know at the time, that was the start of her troubles.Read the story

Paradise’s Dark Side

It’s not an image you’ll find in the tourist brochures: amid the luxury hotels of Maldives’s paradise islands, an estimated 200,000 migrant ...Read the story