Motståndskraft, oberoende, integritet - Kan det svenska samhället stå emot korruption? National Integrity System Assessment Sweden

Filed under - Surveys

National Integrity System assessment published 8 February 2012
Image of publication cover

I denna studie redovisas en granskning av tolv svenska nationella institutioners förmåga att stå emot korruption. Det är den mest djupgående och omfattande studie av detta slag som genomförts i Sverige. Ett syfte är att påtala svagheter hos dessa institutioner och peka på möjligheter att förstärka deras integritet. Studien ingår i ett alleuropeiskt projekt som genomförs av Transparency International, den världsledande globala ideella organisationen som verkar för bekämpning av korruption genom förstärkning av öppenhet och integritet. Tack vare detta projekt, som är unikt i sitt slag och till sin huvuddel finansieras av EU, kan en jämförelse göras av den institutionella integriteten i 25 europeiska länder. Vi vill tacka de svenska institutioner som bidragit med viktig delfinansiering.

Download the report | View online

Country / Territory - Sweden   
Language(s) - Swedish   
Topic - Surveys   

True stories

Corruption Clinic

Established to increase health access for Zimbabwe’s poor and vulnerable, clinics like these are supposed to offer a range of free services to ...Read the story

The price of justice

Your shop has been burgled. You go straight to the police, but as soon as you start explaining what’s happened, the on-duty officer stops you. He ...Read the story