Norges Integritetssystem - ikke helt perfekt?

Filed under - Surveys

National Integrity System assessment published 14 June 2012
Image of publication cover

National Integrity System (NIS) måler sårbarhet og korrupsjonsrisiko i viktige samfunnsinstitusjoner. Norge vurderes å ha et robust system bestående av institusjoner som stort sett har tilstrekkelige ressurser for å utføre sitt arbeid og kan operere uavhengig og selvstendig. Videre kan ingen av de undersøkte sektorer sies å være utsatt for mye uberettiget press fra eksterne aktører. Selv om alle søylene kommer poengmessig godt eller svært godt ut, finner man i studien også svakheter innenfor alle søylene. Noen av svakhetene finnes i selve lovverket, mens andre knytter seg til praksis. Omfanget av svakhetene og alvoret i dem varierer.

Download the report | View online

Country / Territory - Norway   
Language(s) - Norwegian   
Topic - Accountability   |   Governance   |   Judiciary   |   Media   |   Politics and government   |   Private sector   |   Surveys   

True stories

Corruption derailed

When a new city mayor took office in 2010, he contacted the team to ask for their help in rooting out corruption in the transport office.Read the story

Caught on camera

When Hoda tried to renew her work contract, the official wanted to force her into a relationship. She had other ideas. Read the story