Norges Integritetssystem - ikke helt perfekt?

Filed under - Surveys

National Integrity System assessment published 14 June 2012
Image of publication cover

National Integrity System (NIS) måler sårbarhet og korrupsjonsrisiko i viktige samfunnsinstitusjoner. Norge vurderes å ha et robust system bestående av institusjoner som stort sett har tilstrekkelige ressurser for å utføre sitt arbeid og kan operere uavhengig og selvstendig. Videre kan ingen av de undersøkte sektorer sies å være utsatt for mye uberettiget press fra eksterne aktører. Selv om alle søylene kommer poengmessig godt eller svært godt ut, finner man i studien også svakheter innenfor alle søylene. Noen av svakhetene finnes i selve lovverket, mens andre knytter seg til praksis. Omfanget av svakhetene og alvoret i dem varierer.

Download the report | View online

Country / Territory - Norway   
Language(s) - Norwegian   
Topic - Accountability   |   Governance   |   Judiciary   |   Media   |   Politics and government   |   Private sector   |   Surveys   

True stories

We want justice

Coming from one of the most remote corners of the world, the people of Manus Province seem an unlikely match for the might of logging companies. But ...Read the story

Balancing the budget

Government cars were frequently misused for private journeys, or by friends and relatives. Some were reportedly even being sent abroad.Read the story