Norges Integritetssystem - ikke helt perfekt?

Filed under - Surveys

National Integrity System assessment published 14 June 2012
Image of publication cover

National Integrity System (NIS) måler sårbarhet og korrupsjonsrisiko i viktige samfunnsinstitusjoner. Norge vurderes å ha et robust system bestående av institusjoner som stort sett har tilstrekkelige ressurser for å utføre sitt arbeid og kan operere uavhengig og selvstendig. Videre kan ingen av de undersøkte sektorer sies å være utsatt for mye uberettiget press fra eksterne aktører. Selv om alle søylene kommer poengmessig godt eller svært godt ut, finner man i studien også svakheter innenfor alle søylene. Noen av svakhetene finnes i selve lovverket, mens andre knytter seg til praksis. Omfanget av svakhetene og alvoret i dem varierer.

Download the report | View online

Country / Territory - Norway   
Language(s) - Norwegian   
Topic - Accountability   |   Governance   |   Judiciary   |   Media   |   Politics and government   |   Private sector   |   Surveys   

True stories

No shelter

Following a devastating cyclone, Khadija thought she was one of the lucky few when the government selected her to receive a storm-resistant new ...Read the story

Birth rights

When government officials put their own interests above the health of rural expectant mothers, the results can be deadly.Read the story