Norges Integritetssystem - ikke helt perfekt?

Filed under - Surveys

National Integrity System assessment published 14 June 2012
Image of publication cover

National Integrity System (NIS) måler sårbarhet og korrupsjonsrisiko i viktige samfunnsinstitusjoner. Norge vurderes å ha et robust system bestående av institusjoner som stort sett har tilstrekkelige ressurser for å utføre sitt arbeid og kan operere uavhengig og selvstendig. Videre kan ingen av de undersøkte sektorer sies å være utsatt for mye uberettiget press fra eksterne aktører. Selv om alle søylene kommer poengmessig godt eller svært godt ut, finner man i studien også svakheter innenfor alle søylene. Noen av svakhetene finnes i selve lovverket, mens andre knytter seg til praksis. Omfanget av svakhetene og alvoret i dem varierer.

Download the report | View online

Country / Territory - Norway   
Language(s) - Norwegian   
Topic - Accountability   |   Governance   |   Judiciary   |   Media   |   Politics and government   |   Private sector   |   Surveys   

True stories

Drug deal

While examining public spending on healthcare in Kosovo, our local chapter uncovers an alarming 15,000 per cent increase in the costs of a basic ...Read the story

Corruption derailed

When a new city mayor took office in 2010, he contacted the team to ask for their help in rooting out corruption in the transport office.Read the story