Sweden 2011

Filed under - Surveys

Published by Transparency International Sweden on 8 February 2012

Image of publication cover

I denna studie redovisas en granskning av tolv svenska nationella institutioners förmåga att stå emot korruption. Det är den mest djupgående och omfattande studie av detta slag som genomförts i Sverige.

Ett syfte är att påtala svagheter hos dessa institutioner och peka på möjligheter att förstärka deras integritet.

Studien ingår i ett alleuropeiskt projekt som genomförs av Transparency International, den världsledande globala ideella organisationen som verkar för bekämpning av korruption genom förstärkning av öppenhet och integritet.

Tack vare detta projekt, som är unikt i sitt slag och till sin huvuddel finansieras av EU, kan en jämförelse göras av den institutionella integriteten i 25 europeiska länder. Vi vill tacka de svenska institutioner som bidragit med viktig delfinansiering.

Download the report | View online

Country / Territory - Sweden   
Language(s) - Swedish   
Topic - Access to information   |   Accountability   |   Civil society   |   Financial markets   |   Governance   |   Intergovernmental bodies   |   Judiciary   |   Politics and government   |   Public services   |   Surveys   |   Transparency International   |   Whistleblowing   
Tags - Institutions   |   National Integrity Study   |   sverige   

NIS assessments contact

Andy McDevitt
Programme Coordinator, Public Sector Integrity
+49 30 3438 20 720
amcdevitt@transparency.org

True stories

Unfair dismissal

To his surprise, the request was abruptly refused. Despite having submitted the official fees, Patrick was told that he would have to pay more if he ...Read the story

The price of justice

Your shop has been burgled. You go straight to the police, but as soon as you start explaining what’s happened, the on-duty officer stops you. He ...Read the story