Sweden 2011

Filed under - Surveys

Published by Transparency International Sweden on 8 February 2012

Image of publication cover

I denna studie redovisas en granskning av tolv svenska nationella institutioners förmåga att stå emot korruption. Det är den mest djupgående och omfattande studie av detta slag som genomförts i Sverige.

Ett syfte är att påtala svagheter hos dessa institutioner och peka på möjligheter att förstärka deras integritet.

Studien ingår i ett alleuropeiskt projekt som genomförs av Transparency International, den världsledande globala ideella organisationen som verkar för bekämpning av korruption genom förstärkning av öppenhet och integritet.

Tack vare detta projekt, som är unikt i sitt slag och till sin huvuddel finansieras av EU, kan en jämförelse göras av den institutionella integriteten i 25 europeiska länder. Vi vill tacka de svenska institutioner som bidragit med viktig delfinansiering.

Download the report | View online

Country / Territory - Sweden   
Language(s) - Swedish   
Topic - Access to information   |   Accountability   |   Civil society   |   Financial markets   |   Governance   |   Intergovernmental bodies   |   Judiciary   |   Politics and government   |   Public services   |   Surveys   |   Transparency International   |   Whistleblowing   
Tags - Institutions   |   National Integrity Study   |   sverige   

NIS assessments contact

Andy McDevitt
Programme Coordinator, Public Sector Integrity
+49 30 3438 20 720
amcdevitt@transparency.org

True stories

Pension Scam

“If I were to go to the office, they demand one month’s salary as bribe … it’s like a mafia there.”Read the story

Healthcare under threat

At a rural emergency clinic eight nurses received an unexpected pay cut. When they protested, their bosses threatened to close down the centre.Read the story