Sweden 2011

Filed under - Surveys

Published by Transparency International Sweden on 8 February 2012

Image of publication cover

I denna studie redovisas en granskning av tolv svenska nationella institutioners förmåga att stå emot korruption. Det är den mest djupgående och omfattande studie av detta slag som genomförts i Sverige.

Ett syfte är att påtala svagheter hos dessa institutioner och peka på möjligheter att förstärka deras integritet.

Studien ingår i ett alleuropeiskt projekt som genomförs av Transparency International, den världsledande globala ideella organisationen som verkar för bekämpning av korruption genom förstärkning av öppenhet och integritet.

Tack vare detta projekt, som är unikt i sitt slag och till sin huvuddel finansieras av EU, kan en jämförelse göras av den institutionella integriteten i 25 europeiska länder. Vi vill tacka de svenska institutioner som bidragit med viktig delfinansiering.

Download the report | View online

Country / Territory - Sweden   
Language(s) - Swedish   
Topic - Access to information   |   Accountability   |   Civil society   |   Financial markets   |   Governance   |   Intergovernmental bodies   |   Judiciary   |   Politics and government   |   Public services   |   Surveys   |   Transparency International   |   Whistleblowing   
Tags - Institutions   |   National Integrity Study   |   sverige   

NIS assessments contact

Andy McDevitt
Programme Coordinator, Public Sector Integrity
+49 30 3438 20 720
amcdevitt@transparency.org

True stories

Bribery Behind Bars

A young woman waiting in line claimed she was asked to pay to have her boyfriend relocated out of his cell – where he is allegedly sexually abused ...Read the story

Water Crisis

For many of the impoverished communities in South Africa who lack basic sanitation in their homes, accessing clean water for survival is a daily ...Read the story