Studie Transparency International over Curaçao belicht zwakheden in publieke sector, politieke partijen en media

Alle maatschappelijk sectoren moeten transparantieniveau verhogen om vertrouwen van mensen in instituties en publieke gezagsdragers te versterken

Issued by Transparency International SecretariatEr heerst op Curaçao een algemeen gebrek aan vertrouwen in vitale instituties, zo stelt de anticorruptie groep Transparency International vandaag in een verslag dat vandaag wordt gepubliceerd. Dit vormt een grote hindernis om de fundamenten van dit nieuwe land te versterken en het beperkt het succes van elk programma gericht op aanpak van corruptie en bevordering van behoorlijk bestuur. 

Vorig jaar is begonnen met de evaluatie van Curaçao’s National Integrity System, een studie naar de belangrijkste instellingen op het eiland om corruptie aan te pakken, transparantie te bevorderen en de verantwoordingsplicht en goed bestuur op te krikken. De bevinding is dat de publieke sector, de politieke partijen en de media de zwakste schakels zijn in het vermogen van het eiland om corruptie te bestrijden.

Om het vertrouwen te vergroten zijn heldere procedures van belang en moet de integriteit van de instituties van het land worden geborgd. Dat betekent dat adequate voorzieningen moeten worden getroffen voor de verantwoordingsplicht met inbegrip van mechanismen om klokkenluiders te beschermen, en door transparantie in alle sectoren van de gemeenschap te bevorderen.

“Corruptie is geen geïsoleerd fenomeen en bestrijding ervan vereist dat alle instituties, sectoren en mensen samenwerken om hiervoor op te komen en een eind te maken aan straffeloosheid bij corruptie. Effectieve preventie van corruptie is niet alleen de verantwoordelijkheid van leiders, maar van alle ingezetenen van Curaçao”, aldus Alejandro Salas, Regionaal Directeur van Transparency International voor het Amerikaanse continent. “Mensen moeten hun rechten kennen en hun gekozen politici ter verantwoording roepen.”

De studie van het Nationale Integriteit Systeem laat zien dat politieke partijen op Curaçao niet in alle opzichten naar behoren functioneren. Er is een potentieel risico dat partijdiscipline het handelen van de Staten en Ministers domineert boven goed bestuur. Dit kan de onafhankelijkheid van beide instituties in de weg staan en, wat zorgelijk is, vervaagt de scheiding der machten zoals vastgelegd in de Grondwet. Daarnaast maken de Staten ook niet optimaal gebruik van de instrumenten die zij tot hun beschikking hebben om de regering te controleren.

In tegenstelling tot politieke partijen, scoren de rechtspraak, de Ombudsman en de controlerende en toezichthoudende instituties betrekkelijk goed in de studie van het Curaçaose Nationaal Integriteit Systeem. Het onderzoek heeft aan het licht gebracht dat zij in hoge mate onafhankelijk zijn en redelijk voorzien van middelen. Zij hebben dus wel de potentie om een effectief systeem van checks-and-balances in te stellen op de publieke, private en sociale sectoren van het land en spelen een vitale rol tegen diegenen die met corruptie wegkomen. Maar dit potentieel wordt ondermijnd door de zwakke punten die geïdentificeerd zijn in andere sectoren en gebieden.

De studie laat zien dat er wijd en zijd bezorgdheid bestaat over sommige sectoren waarvan verwacht mag worden dat zij integriteit bevorderen. Een voorbeeld hiervan zijn de media. Terwijl het wettelijke kader een gunstige omgeving biedt voor ontwikkeling van een gediversifieerd media landschap, laat de werkelijkheid zien dat er onvoldoende geoefende journalisten, vooral onderzoeksjournalisten, zijn. De inhoud van mediaverslagen worden af en toe sterk beïnvloed door het feit dat mediabedrijven voor hun inkomsten zwaar afhankelijk zijn van private financiers en de advertentiemarkt. Er zijn weinig of geen randvoorwaarden om de integriteit van de media werknemers veilig te stellen. Dit ondermijnt de onafhankelijkheid en de verantwoordingsplicht van de media.

Transparency International’s studie naar het Nationale Integriteit Systeem van Curaçao toont overduidelijk aan dat, hoewel het wettelijke kader op het eiland vrij sterk is, er grote gaten gapen tussen de wetten en de praktijk op tal van terreinen, zoals in het Parlement en de Regering. In veel gevallen worden bestaande wetten niet consistent in de praktijk toegepast en diegenen die verantwoordelijk zijn voor uitvoering van de wetten of geroepen zijn om daarnaar te leven, weten niet altijd hoe te handelen. Dit is vooral zo met betrekking tot transparantie waar veel informatie die bij wet publiek gemaakt moet worden, zoals verslagen van implementaties, personele beslissingen en andere administratieve besluiten, niet consistent of systematisch worden bekend gemaakt.

Zich baserend op de bevindingen uit het verslag van het Nationale Integriteit System van Curaçao komt Transparency International met de volgende aanbevelingen:

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over ‘Curaçao National Integrity System assessment’, gelieve deze website te bezoeken. Voor meer informatie over deze studie, gelieve deze website van Transparency International te bezoeken. Voor meer informatie over onderzoeken naar de nationale integriteit meer algemeen, de methodologie en voorbeelden van eerdere landenverslagen, gelieve hier te drukken 


For any press enquiries please contact

Natalie Baharav
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Telefoon op Curaçao: (+599 9) 517 2041
Telefoon +49 30 343820 666 (Berlijn)

Latest

Support Transparency International

Who doesn’t know the Cayman Islands is a great place to hide money? The Cayman Islands

In May, the Cayman Islands government quietly released a report that just about acknowledges the country's deficiencies at thwarting money laundering.

Your ideas welcome: help us set higher standards in state-owned companies

We need your help to draw up principles for fighting corruption in state-owned enterprises. Please share your ideas!

Brazil: Open data just made investigating corruption easier

All of the official documentation of from Brazil’s biggest corruption scandal – Operation Car Wash or Lava Jato – is now available to search easily online.

Unexplained Wealth Orders: How to catch the corrupt and corrupt money in the UK

UK parliament passed an important provision that introduces a powerful new weapon into the anti-corruption arsenal: Unexplained Wealth Orders.

Land rights in Georgia: the stench of corruption

This is the story of how Transparency International’s Advocacy and Legal Advice Centre in Georgia helped a group of villagers win a legal battle against local authorities who had stolen their land.

How corruption affects climate change

Corruption and climate change are closely intertwined.

The secret is out: US$2.7 billion of São Paulo property linked to offshore companies

Our investigation into the real estate market in São Paulo shows how easy it is to hide more than US$2.7 billion worth of property behind shell companies.

Social Media

Follow us on Social Media

Would you like to know more?

Sign up to stay informed about corruption news and our work around the world