Studie Transparency International over Curaçao belicht zwakheden in publieke sector, politieke partijen en media

Alle maatschappelijk sectoren moeten transparantieniveau verhogen om vertrouwen van mensen in instituties en publieke gezagsdragers te versterken

Issued by Transparency International SecretariatEr heerst op Curaçao een algemeen gebrek aan vertrouwen in vitale instituties, zo stelt de anticorruptie groep Transparency International vandaag in een verslag dat vandaag wordt gepubliceerd. Dit vormt een grote hindernis om de fundamenten van dit nieuwe land te versterken en het beperkt het succes van elk programma gericht op aanpak van corruptie en bevordering van behoorlijk bestuur. 

Vorig jaar is begonnen met de evaluatie van Curaçao’s National Integrity System, een studie naar de belangrijkste instellingen op het eiland om corruptie aan te pakken, transparantie te bevorderen en de verantwoordingsplicht en goed bestuur op te krikken. De bevinding is dat de publieke sector, de politieke partijen en de media de zwakste schakels zijn in het vermogen van het eiland om corruptie te bestrijden.

Om het vertrouwen te vergroten zijn heldere procedures van belang en moet de integriteit van de instituties van het land worden geborgd. Dat betekent dat adequate voorzieningen moeten worden getroffen voor de verantwoordingsplicht met inbegrip van mechanismen om klokkenluiders te beschermen, en door transparantie in alle sectoren van de gemeenschap te bevorderen.

“Corruptie is geen geïsoleerd fenomeen en bestrijding ervan vereist dat alle instituties, sectoren en mensen samenwerken om hiervoor op te komen en een eind te maken aan straffeloosheid bij corruptie. Effectieve preventie van corruptie is niet alleen de verantwoordelijkheid van leiders, maar van alle ingezetenen van Curaçao”, aldus Alejandro Salas, Regionaal Directeur van Transparency International voor het Amerikaanse continent. “Mensen moeten hun rechten kennen en hun gekozen politici ter verantwoording roepen.”

De studie van het Nationale Integriteit Systeem laat zien dat politieke partijen op Curaçao niet in alle opzichten naar behoren functioneren. Er is een potentieel risico dat partijdiscipline het handelen van de Staten en Ministers domineert boven goed bestuur. Dit kan de onafhankelijkheid van beide instituties in de weg staan en, wat zorgelijk is, vervaagt de scheiding der machten zoals vastgelegd in de Grondwet. Daarnaast maken de Staten ook niet optimaal gebruik van de instrumenten die zij tot hun beschikking hebben om de regering te controleren.

In tegenstelling tot politieke partijen, scoren de rechtspraak, de Ombudsman en de controlerende en toezichthoudende instituties betrekkelijk goed in de studie van het Curaçaose Nationaal Integriteit Systeem. Het onderzoek heeft aan het licht gebracht dat zij in hoge mate onafhankelijk zijn en redelijk voorzien van middelen. Zij hebben dus wel de potentie om een effectief systeem van checks-and-balances in te stellen op de publieke, private en sociale sectoren van het land en spelen een vitale rol tegen diegenen die met corruptie wegkomen. Maar dit potentieel wordt ondermijnd door de zwakke punten die geïdentificeerd zijn in andere sectoren en gebieden.

De studie laat zien dat er wijd en zijd bezorgdheid bestaat over sommige sectoren waarvan verwacht mag worden dat zij integriteit bevorderen. Een voorbeeld hiervan zijn de media. Terwijl het wettelijke kader een gunstige omgeving biedt voor ontwikkeling van een gediversifieerd media landschap, laat de werkelijkheid zien dat er onvoldoende geoefende journalisten, vooral onderzoeksjournalisten, zijn. De inhoud van mediaverslagen worden af en toe sterk beïnvloed door het feit dat mediabedrijven voor hun inkomsten zwaar afhankelijk zijn van private financiers en de advertentiemarkt. Er zijn weinig of geen randvoorwaarden om de integriteit van de media werknemers veilig te stellen. Dit ondermijnt de onafhankelijkheid en de verantwoordingsplicht van de media.

Transparency International’s studie naar het Nationale Integriteit Systeem van Curaçao toont overduidelijk aan dat, hoewel het wettelijke kader op het eiland vrij sterk is, er grote gaten gapen tussen de wetten en de praktijk op tal van terreinen, zoals in het Parlement en de Regering. In veel gevallen worden bestaande wetten niet consistent in de praktijk toegepast en diegenen die verantwoordelijk zijn voor uitvoering van de wetten of geroepen zijn om daarnaar te leven, weten niet altijd hoe te handelen. Dit is vooral zo met betrekking tot transparantie waar veel informatie die bij wet publiek gemaakt moet worden, zoals verslagen van implementaties, personele beslissingen en andere administratieve besluiten, niet consistent of systematisch worden bekend gemaakt.

Zich baserend op de bevindingen uit het verslag van het Nationale Integriteit System van Curaçao komt Transparency International met de volgende aanbevelingen:

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over ‘Curaçao National Integrity System assessment’, gelieve deze website te bezoeken. Voor meer informatie over deze studie, gelieve deze website van Transparency International te bezoeken. Voor meer informatie over onderzoeken naar de nationale integriteit meer algemeen, de methodologie en voorbeelden van eerdere landenverslagen, gelieve hier te drukken 


For any press enquiries please contact

Natalie Baharav
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Telefoon op Curaçao: (+599 9) 517 2041
Telefoon +49 30 343820 666 (Berlijn)

Latest

Support Transparency International

3 things we’ve learned since the Anti-Corruption Summit in London 2016

In May of last year, 43 governments & six international organisations met at the Anti-Corruption Summit and made 648 commitments. To keep up the pressure and make sure that these promises are kept, we looked at 453 commitments to find out what progress has been made - today Transparency International UK has launched a new report and a global pledge tracker with the results.

Azerbaijani Laundromat: grand corruption and how to buy influence

New investigation into a shady financial network that appears to have funnelled money from a US$2.9 billion Azeri slush fund to pay decision-makers and prominent individuals across Europe.

Elections in Angola: time to tackle corruption

The unofficial results of Angola’s elections are expected on 25 August. This is not cause for celebration unless it brings change. Corruption has for too long enriched a small ruling elite while more than two thirds of the country’s population lives in poverty.

15 ways young people can fight corruption

On International Youth Day, we celebrate youth around the globe and their power to help shape a fairer and more just world. For those who want to join us but don’t know where to start, here are 15 great ideas from our anti-corruption tool kit.

Azerbaijan: closing down civil society

Transparency Azerbaijan has announced that it had to close its two regional legal advice centres due to a restrictive government law blocking foreign donors from giving to civil society.

Six ways business can help deliver the Sustainable Development Goals

Our former chair outlines six ways in which businesses can help reach the SDGs.

No sustainable development without tackling corruption: the importance of tracking SDG 16

12 Transparency International Chapters are at the UN in New York City to share their findings measuring national progress towards Sustainable Development Goal 16, “Peace, Justice and Strong Institutions”.

Social Media

Follow us on Social Media

Would you like to know more?

Sign up to stay informed about corruption news and our work around the world