Mungesa e pavarësisë në institucionet e mbikëqyrjes në Shqipëri e lë derën hapur për korrupsioninTransparency International- lëvizja globale kundër korrupsionit  tha sot se Shqipëria mbetet e prekshme ndaj korrupsionit për shkak të ndërhyrjeve politike dhe mungesës së pavarësisë në institucionet kyçe të mbikëqyrjes.

Vlerësimi i Sistemit Kombëtar të Integritetit -Shqipëria 2016, i pari vlerësim i thelluar për rreziqet e korrupsionit në Shqipëri çmon se sa efektive janë masat antikorrupsion në institucionet dhe fushat kryesore, përfshirë degë të qeverisjes, gjyqësorin, median, sektorin publik e privat dhe shoqërinë civile.

“Shqipëria nuk i plotëson kërkesat e Bashkimit Europian për luftën kundër korrupsionit dhe nëse nuk ndërmerr reforma kyçe, kjo mund mund të pengojë integrimin në BE,” tha Cornelia Abel, koordinatore e Transparency International për Europën Juglindore dhe Ballkanin Perëndimor.

“Është shqetësuese që institucionet e ngritura për të garantuar se vendimarrësit do të veprojnë në interes të qytetarëve shqiptarë, nuk kanë fuqi, pavarësi dhe burime për ta realizuar këtë”.

Studimi vlerëson se institucionet kyçe në luftën kundër korrupsionit si zyra e Prokurorisë, Gjykata e Lartë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit janë subjekte të trysnisë dhe ndërhyrjeve politike, duke minuar aftësinë e tyre për të përmbushur detyrën e ndalimit të korrupsionit.

Kuadri ligjor i Shqipërisë nuk garanton pavarësinë e këtyre institucioneve të rëndësishme nga pushteti politik, pavarësisht se reformat e fundit janë hartuar në përputhje me kërkesat e BE-së për hapjen e negociatave për anëtarësim.

“Reforma e fundit për drejtësinë në Shqipëri ishte një fillim i mirë, por mbetet e paplotë,” tha Abel nga Transparency International.

“Disa prej ligjeve në paketën e reformës në drejtësi pritet të miratohen nga Parlamenti, ndërsa sytë janë të drejtuar nga qeveria për t’u siguruar që reforma do të zbatohet në të vërtetë. Shumë më tepër nevojitet për t’u bërë, në mënyrë që Shqipëria të hapë negociatat me BE-në,” shtoi ajo.

Pavarësisht një betimi paanësie, ndikimet politike kanë qenë të dukshme në vitet e fundit. Mbrojtja e anëtarëve të KQZ-së është e dobët dhe partitë kanë në dorë ndryshimin e përbërjes së komisioneve të niveleve më të ulëta – madje edhe ditën e zgjedhjeve.

Partitë politike rezultojnë të kenë nivelin më të ulët të integritetit, krahasuar me të gjithë aktorët dhe institucionet e vlerësuara-ato nuk janë të detyruara të raportojnë fondet dhe shpenzimet gjatë fushatave elektorale, ç’ka nënkupton se votuesit nuk e dinë se kush po mbështet secilin prej kandidatëve, përpara se të bëjnë zgjedhjen e tyre.

“Ky raport tregon qartazi se ku nevojiten ndryshimet për të luftuar korrupsionin. Shqipëria ka një ndër nivelet më të larta të korrupsionit të perceptuar në të gjithë rajonin. Shqiptarët janë të zhgënjyer nga sistemi politik dhe janë të lodhur teksa shohin të korruptuarit që përdorin paratë dhe influencën  për t’i shpëtuar ndëshkimit,” tha Abel.

“Zyrtarët e zgjedhur dhe të emëruar duhet të kuptojnë se ata janë në ato poste për të përmirësuar jetën e qytetarëve shqiptarë. Çdo abuzim me postin duhet ekspozuar, denoncuar dhe ndëshkuar”.

Përveç plotësimit dhe zbatimit të reformës në drejtësi, Transparency International jep rekomandimet kryesore të mëposhtme për çrrënjosjen e korrupsionit në Shqipëri dhe për të garantuar funksionimin pa ndërhyrje politike të institucioneve mbikëqyrëse.


For any press enquiries please contact

Berlin
Julie Anne Miranda-Brobeck
E. .(JavaScript must be enabled to view this email address)
T. +49 30 3438 20 666

Tirana
Cornelia Abel
E. .(JavaScript must be enabled to view this email address)
T. (+355) 069-56 46 090

Latest

Support Transparency International

The alarming message of Egypt’s constitutional amendments

Parliamentarians in Egypt look set to approve a series of constitutional amendments this week that, if passed, would consolidate power in the office of the president, while restoring the military as the ultimate authority in the country.

Восточная Европа и Центральная Азия: слабая система сдержек и противовесов

Индекс восприятия коррупции (ИВК) за этот год представляет печальную картину касательно мер по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии. За несколько лет в этом регионе был достигнут очень незначительный прогресс в борьбе с коррупцией.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: انتشار الفساد في ظل ضعف المؤسسات وتراجع الحقوق السياسية

كشف مؤشر مدركات الفساد 2018 عن صورة قاتمة لواقع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أن معظم بلدان المنطقة قد أخفقت في مكافحة الفساد على الرغم من أن قلة قليلة من البلدان قد أحرزت تقدما تدريجيا.

Afrique subsaharienne:Les régimes non démocratiques sapent les efforts de lutte contre la corruption

L’Indice de perception de la corruption (IPC) présente cette année un tableau bien sombre de l’Afrique : seuls 8 pays sur 49 obtiennent un score supérieur à 43 sur les 100 points que compte l’Indice. Malgré l’engagement pris par les dirigeants africains de faire de 2018 l’Année africaine de lutte contre la corruption, les avancées concrètes se font encore attendre.

Trouble at the top: why high-scoring countries aren’t corruption-free

For the third year running, the top seven countries in the Corruption Perceptions Index 2018 consist of the four Nordic nations – Denmark, Finland, Sweden and Norway – plus New Zealand, Singapore and Switzerland. Yet that doesn’t mean that these countries are corruption-free.

Americas: el debilitamiento de la democracia y el auge del populismo

Con una puntuación media de 44 sobre 100 durante tres años consecutivos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas continúa sin lograr avances significativos en la lucha contra la corrupción.

Conflict at the bottom

As in previous years, many of the countries near the bottom of the 2018 Corruption Perceptions Index have been severely affected by violent conflict in recent years. Why is this the case, and what does it tell us?

Social Media

Follow us on Social Media